Hix Rör Erbjudanden Priser Installation värmepump Värmepump Kontakt

 hix.png

 

© HIX RÖR 2010

Standardinstallation luft/luftvärmepump

 • Med standardinstallation av luft/luftvärmepump avses en pump i storleken 3-7 kW,  alla priser inkl. moms.
 • En rörlängd av max 5 meter
 • Täckkanaler med max. fem meters längd
 • 5 meter kondensvattenslang
 • Väggkonsol samt gummibussningar för utomhusdel, placering max 1,5 m från marknivå.
 • Inomhusdel monteringshöjd max 2.5 m
 • Elanslutning till befintligt jordat eluttag, max 5 meter elledning.
 • Håltagning genom yttervägg av trä och tegel, övriga se tillkommande kostnader.
 • Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej.
 • Igångsättning och test av värmepump
 • Instruktion till kund om handhavande
 • Resor av max 6 mil
 • Installationsprotokoll
 • Grovstädning
 • Demontering av befintlig pump kostar inte extra om befintlig el och fästen kan återanvändas. Kunden får dock frakta bort den gamla pumpen själv.

6 800: -inkl. moms. 1 inomhus del

Vid utnyttjande av rotbidrag 3 924:- inkl. moms

I priset ingår ej (se tillkommande kostnader)

 • Kondensvattenpump
 • Specialstativ
 • Skylift och/eller ställningsmaterial

         

Tillkommande kostnader i samband med standardinstallation

 • För varje extra meter rör inkl efterfyllning debiteras  420:-
 • För varje extra meter elkabel debiteras   80:-/meter
 • Fast  anslutning av el till befintlig säkerhetsbrytare, max 3 meter  500kr
 • El-jobb utanför standardinstallation Offert
 • Utedel förberedd för två innerdelar tillkommer för innedel  2  inkl. 5 meter rör: 3 300:-
 • Bilersättning utöver ingående antal mil 6,25:-/km
 • Ersättning för bilresa utöver ingående antal mil  400:-/ tim
 • Håltagning i betong /sten 3 300 :-
 • Håltagning i betong/m. tjocklek över 200 mm, eternit, blandad sten od Offert
 • Montage av ute del på tak, olägliga platser   1 200:-
 • Montering av ute del högre än 1,5 m.   Offert
 • Kondensvattenpump inkl  montering.  2 300:-
 • Montering av värmekabel i tråg  650:-
 • Montering av värmepumpskydd  650:-
 • Arbetstid/timme övrigt  520kr
 • Byte till markstativ, i samband med std. installation 910:-

( kund måste i dessa fall gjuta ett eget betongfundament i måtten: 100 x 60 cm,

  placerat ca 10 cm från yttervägg. Kund kan också ha ett underlag av plattor

  eller dylikt viktigt är att underlaget är stabilt).

 • Vid installationer på öar tillkommer kostnader för transporter och restid.

Rotbidrag:

 • Ägaren måste vara beställaren av installationen
 • Ägaren måste vara berättigad till rotbidrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.
 • Om skatteverket nekar utbetalningen faktureras kunden rotbidragsbeloppet.

För info se:  http://www.skatteverket.se/privat